3.500.000 

  • Kệ rượu treo tường .
  • Màu sắc khách hàng tùy chọn .
  • Hotline : 093.83.12880.