5.200.000 

  • Tủ rượu có kính .
  • Máu sắc tùy khách hàng chọn lựa.
  • Hotline : 093.83.12880.