6.500.000 

  • Tủ Rượu Đứng Cửa Kính.
  • Màu sắc khách hàng tùy chọn.
  • Hotline : 093.83.12880.