4.800.000 

  • Tủ trang trí hiện đại .
  • Màu sắc khách tùy chọn .
  • Hotline : 093.83.12880.